SKGO Exchange 3

  • pic_home_sr.jpg

Program EXCHANGE 3

Program EXCHANGE 3 predstavlja nastavak akcija i mera koje su započete u okviru programa EXCHANGE 1 i EXCHANGE 2 i usmeren je na uvođenje EU modela u funkcionisanje i poboljšanje kapaciteta i efikasnosti lokalnih samouprava u Srbiji.

CILJEVI

Opšti cilj programa EXCHANGE 3 je da doprinese jačanju kapaciteta lokalnih samouprava u Srbiji za dalje učešće u procesu decentralizacije u skladu sa standardima Evropske unije.
Posebni ciljevi programa razvijeni su na nivou pet komponenti programa:

  • Komponenta 1: SLOR i SLAP – nastavak podrške opštinama u izradi strategija održivog razvoja (SLOR) i pripremi infrastrukturnih projekata (SLAP informacioni sistem)
  • Komponenta 2: opštinske finansije – dalja podrškama gradovima i opštinama u procesu unapređenja rada opštinskih finansija i uvođenje programskog (višegodišnjeg) budžetiranja
  • Komponenta 3: koordinacija i obuke – dalje jačanje uloge SKGO kao koordinatora i organizacija obuka za lokalne samouprave
  • Komponenta 4: EXCHANGE 3 grant šema – uspešno sprovođenje EXCHANGE 3 grant šeme kroz dva poziva za podnošenje projekata
  • Komponenta 5: programiranje - podrška procesu programiranja donatorske pomoći u oblasti razvoja lokalnih zajednica.
Delegacija Evropske unije
u Republici Srbiji

Internet prezentacija je napravljena uz podršku Evropske unije.
Stalna konferencija gradova i opština je isključivo odgovorna za sadržaj objavljen na Internet prezentaciji.
Informacije objavljene na internet prezentaciji ne predstavljaju zvaničan stav Evropske unije.

© 2014, Stalna konferencija gradova i opština Razvoj Tehnicom Solutions