SKGO Exchange 3

Partnerstvo za ruralni razvoj opštine Despotovac

Konkretni ciljevi:

Opština Despotovac planira da doprinese ruralnom razvoju na svojoj teritoriji putem kreiranja decentralizovanih i participatornih mehaniza-ma zasnovanih na međusektorskoj saradnji.

Očekivani rezultati:

1. Mreža od 7 Ruralnih info centara;

2. Osnovana Grupa za lokalnu akciju „Resava LAG";

3.  Ustanovljen sistem informativne i stručno-tehničke podrške rura-nom stanovništvu;

4. Funkcionalan marketinški sistem i aktivnosti za promociju ruralnih potencijala opštine Despotovac.

Korisnici:

Direktni: (i) opštinski zvaničnici i uprava- prvenstveno Odeljenje za po-ljoprivredu i Kancelarija za ruralni razvoj, (ii) 4 udruženja i 1.800 poljopri-vrednika i (iii) Turistička organizacija Despotovac;

Indirektni: (i) ruralno stanovništvo opštine Despotovac - oko 77% ukupne populacije ili 25.000 građana, (ii) zvaničnici, uprava i građani partnerske lokalne samouprave, opštine Obec Vlkos- Češka Republika i (iii) partnerska organizacija, Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja.

Vesti
Delegacija Evropske unije
u Republici Srbiji

Internet prezentacija je napravljena uz podršku Evropske unije.
Stalna konferencija gradova i opština je isključivo odgovorna za sadržaj objavljen na Internet prezentaciji.
Informacije objavljene na internet prezentaciji ne predstavljaju zvaničan stav Evropske unije.

© 2014, Stalna konferencija gradova i opština Razvoj Tehnicom Solutions